Điều khoản sử dụng

Mục đích, nội dung dịch vụ

- Sancaulong.vn là nơi chia sẻ, trao đổi thông tin về thông tin các sân cầu lông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác

- Sancaulong.vn cũng là nơi giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi thông tin về các cầu thủ mới, tài năng của Việt Nam và thế giới.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân 

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được Sancaulong.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MXH Cauthu sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại Trung tâm dữ liệu của MXH Cauthu.
  •  Bộ phận quản lý nội dung MXH Cauthu yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Bộ phận quản lý nội dung MXH Cauthu không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
0.08831 sec| 667.961 kb